01Thi Công

Công ty cổ phần xây dựng nền móng Thăng Long (Thang long Foundation Construction Joint Stock Company) được thành lập vào tháng 08 – 2009 nhằm cung cấp các dịch vụ thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng đô thị; Giao thông vận tải, thủy lợi, thủy điện

 • Thi công cọc cừ Larsen
 • Thi công nền móng công trình
 • Thi công cọc cừ số lượng lớn trên toàn quốc
 • Thi công cọc cọc bê tông
 • Thi công hệ văng chống H300
 • Sản xuất, thi công đồ gỗ nội thất công trình

02Cho thuê

Công ty cổ phần xây dựng nền móng Thăng Long (Thang long Foundation Construction Joint Stock Company) được thành lập vào tháng 08 – 2009 nhằm cung cấp các dịch vụ thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng đô thị; Giao thông vận tải, thủy lợi, thủy điện

 • Dịch vụ vận chuyển máy móc công trình
 • Cho thuê máy & thiết bị công trình
 • Cho thuê máy ép cừ
 • Cho thuê văng chống các loại
 • Cho thuê Tôn, Tấm lót công trình
 • Cho thuê cọc cừ larsen

03Sản Phẩm

Công ty cổ phần xây dựng nền móng Thăng Long (Thang long Foundation Construction Joint Stock Company) được thành lập vào tháng 08 – 2009 nhằm cung cấp các dịch vụ thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng đô thị; Giao thông vận tải, thủy lợi, thủy điện

 • Lưới công trình
 • Máy ép thủy lực
 • Đẩy bán nhanh Lô cừ mới 100% tại cảng
 • Mua bán cọc cừ Larsen
 • Mua bán cọc cừ Larsen đa chủng loại
 • Máy xói nước
 • Mua - Bán cẩu
 • Máy phát điện
 • Mua bán Tôn, Tầm lót đường công trình