Công ty cổ phần xây dựng nền móng Thăng Long

Công ty cổ phần xây dựng nền móng Thăng Long (Thang long Foundation Construction Joint Stock Company) được thành lập vào tháng 08 – 2009 nhằm cung cấp các dịch vụ thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng đô thị; Giao thông vận tải, thủy lợi, thủy điện. Mục tiêu và phương châm của Công ty Thăng Long là nâng cao chất lượng sản phẩm, với sự kết hợp kinh nghiệm của thiết kế, quản lý và thi công xây dựng để đảm trách những công trình theo tiêu chuẩn quốc tế với cơ cấu giá cả cạnh tranh và chất lượng uy tín hàng đầu..

Về Chúng Tôi

Công ty cổ phần xây dựng nền móng Thăng Long (Thang long Foundation Construction Joint Stock Company) được thành lập vào tháng 08 – 2009 nhằm cung cấp các dịch vụ thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng đô thị; Giao thông vận tải, thủy lợi, thủy điện. Mục tiêu và phương châm của Công ty Thăng Long là nâng cao chất lượng sản phẩm, với sự kết hợp kinh nghiệm của thiết kế, quản lý và thi công xây dựng để đảm trách những công trình theo tiêu chuẩn quốc tế với cơ cấu giá cả cạnh tranh và chất lượng uy tín hàng đầu.

Sứ mệnh

Đối tác hỗ trợ cho sự thành công của khách hàng.

Nền móng vững bước công trình.

Tầm nhìn

Phát triển bền vững.

Tạo niềm tin tuyệt đối với khách hàng.

Giá trị cốt lõi

Sáng tạo để đôi bên cùng có lợi.

Tạo lợi ích tốt nhất cho khách hàng với chi phí hợp lý nhất có thể.