Kĩ sư giám sát công trình

Tham gia giám sát và quản lý chất lượng các công trình công ty nhận thầu....

Tuyển kĩ sư thiết kế công trình

Tham gia hoặc chủ trì thực hiện công tác tư vấn thiết kế các công trình...

Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp

Tham gia vào công tác quản trị của Công ty. Số lượng: 01 người (Nữ) Bộ...

Kĩ sư xây dựng

Tham gia hoặc chủ trì thực hiện thi công các công trình Công ty nhận thầu....

Tuyển kĩ sư kinh tế xây dựng

Tham gia hoặc chủ trì thực hiện thi công các công trình Công ty nhận thầu....

Kế toán

Tham gia hoặc chủ trì thực hiện công tác tư vấn thiết kế phần điện các...
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về tuyển dụng.